ಆಹಾರದ ವಿಧಕ್ಕನುಸಾರ ಸ್ವಭಾವವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು

ಯಾವ ಅನ್ನದಿಂದ ಶರೀರವು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಅನ್ನದ ಗುಣಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅ. ಶಾಕಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಹುಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇವಲ ಚಪಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಕಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದೀನವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಸುವು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿನದಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ‘ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ರೋಧಿ, ಕೋಪಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಕಾಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.

ಆ. ಹಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸ: ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ೨ ಮರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಹಸಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರ ವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಇ. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವವರ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ವ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವವರು ಹೆಚ್ಚು ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬರುತ್ತದೆ.

1 comment:

  1. Utthama vichara idu indina janarige athyavashyakavaagi bekadudde

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.