ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನೀ...

ಹಿಂದೂಗಳೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಿದೆಯೇ? 

"ನಮಸ್ತೇ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹೀಮೇ
ಇದು ಭಗ್ನಾವಶೇಷವಾಗಿರುವ ಶಾರದಾದೇವಿಯ ಮಂದಿರ. ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವಿ ಮಂದಿರ ಭಗ್ನವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಆಜಾದ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಜ್ಞಪೀಠಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಜಡತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಾದರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ, ಮಹತ್ವವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, "ಹೇ ದೇವಿ, ನೀನಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರತೇಜವನ್ನು ತುಂಬು, ನೀನೇ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು."


ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
Location - The temple is located in a village called Sharda, in Neelam Valley, at a distance of 60 miles from Baramulla and about 16 miles from line of control.

The ancient temple of Sree Sharada -
The temple is so ancient that Kashmir State was earlier known as 'Sharada Peeth'. It is at this temple that Sankaracharya received the right to sit on the Sarvanjnanapeetham or Sarvajna peetha (Throne of Wisdom). The temple is at a height of 11000 fom the sea level and is about 70 miles from Shrinagar. The length of the temple is 142 feet and width is 94.6 feet. The outer walls of the temple are 6 ft. wide and 11 ft long. And there are arches with 8 ft. height. It is a very good example of architecture.


ಮೂಲ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ

1 comment:

  1. hope very soon this will be part of Bharat..with blessing of devaru and spirit of Indian patriotic people

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.